Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
भौतिक पुर्जवाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकाश कार्यालय, जाजरकोट

जाजरकोट

प्रदेश सरकार
भौतिक पुर्जवाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकाश कार्यालय, जाजरकोट

जाजरकोट

स्वत प्रकाशन गरीएको सुचना
बडाखेत नदि नियन्त्रण योजना शिवालय ५ जाजरकोट
श्रीमान सचिव ज्यु ,महाशाखा प्रमुख ज्यु, निर्देशक ज्यु र कार्यालय प्रमुख ज्यु बाट कुदु लिफ्ट सिंचाई योजना भेरी १३ जाजरकोटको अनुगमन हुदै ।
नलगाड सिंचाई योजना
मंगल शाही
मंगल शाही

इन्जिनियर

सर्जुन बुढा
सर्जुन बुढा

इन्जिनियर

(सूचना अधिकारी)

9849696819


भर्खरका पोष्टहरू

मंगल शाही
मंगल शाही

इन्जिनियर

सर्जुन बुढा
सर्जुन बुढा

इन्जिनियर

(सूचना अधिकारी)

9849696819

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकाश कार्यालय, जाजरकोट
089430325

सम्पर्क

© सर्वाधिकार सुरक्षित खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकाश कार्यालय, जाजरकोट

Supported By: PLGSP

Developed By: ProActive Developers