Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकाश कार्यालय, जाजरकोट

जाजरकोट

प्रदेश सरकार
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकाश कार्यालय, जाजरकोट

जाजरकोट

शिवालय गाउँपालिकाको खानेपानी, सिचाई तथा उर्जाको पहुँच सम्बन्धी तथ्याङ्क

2 महिना अगाडी

2079-02-17


फाईलको नाम डोउनलोड
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_१_8.xlsx
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_२_7.xlsx
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_३_6.xlsx
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_४_5.xlsx
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_५_4.xlsx
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_६_1.xlsx
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_७_2.xlsx
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_८_3.xlsx
घरहरु_गाँउपालिका_शिवालय_९.xlsx
प्रोजेक्ट_रिपोर्ट_बिजुली_गाँउपालिका_शिवालय_1.xlsx
प्रोजेक्ट_रिपोर्ट_सिंचाई_गाँउपालिका_शिवालय.xlsx
सामान्य_रिपोर्ट_खानेपानी_गाँउपालिका_शिवालय_2.xlsx
सामान्य_रिपोर्ट_बिजुली_गाँउपालिका_शिवालय_1.xlsx
सामान्य_रिपोर्ट_सानीटरी_गाँउपालिका_शिवालय.xlsx
सामान्य_रिपोर्ट_सिंचाई_गाँउपालिका_शिवालय.xlsx

© सर्वाधिकार सुरक्षित खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकाश कार्यालय, जाजरकोट

Supported By: PLGSP

Developed By: ProActive Developers